Czym są tłumaczenia przysięgłe (uwierzytelnione)?

Niestety nie każdy miłośnik danego języka może zostać tłumaczem przysięgłym. Tłumaczenia przysięgłe wymagają pewnego stopnia specjalnego wykwalifikowania, zazwyczaj są to osoby cieszące się konkretną dozą zaufania publicznego, które zajmują się profesjonalnym przekładem m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz poświadczeniem tłumaczeń i odpisów w danym języku wykonanych przez inne osoby.

Pomiędzy tłumaczeniami zwykłymi i przysięgłymi zazwyczaj nie ma różnicy w wartości merytorycznej tekstu, tym co wyróżnia tłumaczenia przysięgłe są wymagania formalne z nimi związane. Jest to tłumaczenie uwierzytelnione. By zostać tłumaczem przysięgłym, konieczne jest zdanie egzaminu państwowego, który upoważnia do zaprzysiężenia przez Ministra Sprawiedliwości. Różni się także proces przygotowania. Tłumaczenie przysięgłe jest drukowane, na każdej stronie podbite jest pieczęcią i podpisane, a na końcu opatrzone klauzulą poświadczającą. Tłumaczenia uwierzytelnione stosuje się w przypadku oficjalnych dokumentów urzędowych, dokumentów sądowych, procesowych, umów, aktów kupna/sprzedaży, świadectw, dyplomów i wszelkich dokumentów, które są potrzebne do urzędów, czy instytucji państwowych.

W przypadku pism, które nie muszą mieć oficjalnego charakteru, lepszym rozwiązaniem będzie wybór tłumaczenia zwykłego. Pozwoli to zaoszczędzenie czasu na zbędne formalności.

You may also like...